Công ty Thiết kế web

huong123's Recent Activity

 1. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Quản lý chương trình khuyến mãi giảm giá

  Chương trình khuyến mãi, giảm giá là một trong những công cụ chiêu thị tốt nhất cho các doanh nghiệp bán lẻ, từ các doanh nghiệp mới...

  Capture3(d).JPG

  Diễn đàn: Điện thoại - Máy tính bảng - Laptop - PC

  19/5/22 lúc 09:55
 2. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP

  2. Các phân hệ chính và chức năng của Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP 2.1 Hệ thống và tiện ích trong phần mềm quản lý sản xuất...

  Capture2(a).JPG

  Diễn đàn: Điện thoại - Máy tính bảng - Laptop - PC

  19/5/22 lúc 09:43
 3. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Lập trình phần mềm theo yêu cầu

  3.2 Quy trình hợp tác lập trình phần mềm theo yêu cầu tại STHINK [IMG] Quy trình lập trình phần mềm theo yêu cầu Bước 1: Khảo sát doanh...

  Capture1.JPG

  Diễn đàn: Điện thoại - Máy tính bảng - Laptop - PC

  19/5/22 lúc 09:35
 4. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Quản lý chương trình khuyến mãi giảm giá

  Chương trình khuyến mãi, giảm giá là một trong những công cụ chiêu thị tốt nhất cho các doanh nghiệp bán lẻ, từ các doanh nghiệp mới...

  Capture3(d).JPG

  Diễn đàn: Điện thoại - Máy tính bảng - Laptop - PC

  17/5/22
 5. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP

  2. Các phân hệ chính và chức năng của Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP 2.1 Hệ thống và tiện ích trong phần mềm quản lý sản xuất...

  Capture2(a).JPG

  Diễn đàn: Điện thoại - Máy tính bảng - Laptop - PC

  17/5/22
 6. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Lập trình phần mềm theo yêu cầu

  3.2 Quy trình hợp tác lập trình phần mềm theo yêu cầu tại STHINK [IMG] Quy trình lập trình phần mềm theo yêu cầu Bước 1: Khảo sát doanh...

  Capture1.JPG

  Diễn đàn: Điện thoại - Máy tính bảng - Laptop - PC

  17/5/22